Dom pomocy społecznej RELAX
Firma godna zaufania

„Bezpieczna Przyszłość”

Informacja o przyznaniu grantu na wsparcie Domu Pomocy Społecznej w Brodach w walce z epidemią COVID-19

W dniu 4 lutego 2021 roku pomiędzy grantodawcą Województwem Świętokrzyskim a prowadzącym Dom Pomocy Społecznej w Brodach Zakładem Produkcyjno – Handlowym „ADAX” Andrzej Pietrzykowski podpisano umowę nr 19/2021 na  realizację wsparcia dla Domów Pomocy Społecznej w  walce z epidemią COVID-19  w ramach projektu  „Bezpieczna  przyszłość” nr : WND-POWR.02.08.00-00-0099/20,  finansowanego ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, w ramach II Osi priorytetowej: Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji PO WER, Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym.

Przyznane dofinasowanie wynosi 273 427,00 zł.

Pozyskane środki zostaną wykorzystane na działania mające na celu ograniczenie negatywnych skutków wystąpienia COVID-19. Celem jest zminimalizowanie zagrożenia utraty zdrowia i życia mieszkańców Domu Pomocy Społecznej, poprzez wzrost dostępności niezbędnych środków ochrony osobistej, urządzeń medycznych, sprzętów i środków do dezynfekcji. Celem jest również wsparcie pracowników Domu Pomocy Społecznej obciążonych ryzykiem zachorowania poprzez sfinansowanie dodatkowego wynagrodzenia.

Firma godna zaufania

 

Projekt i realizacja serwisu: pogstudio.pl

Projekt i realizacja serwisu: pogstudio.pl